Namibia -
Namibia

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Republik Namibia
Afrikaans : Republiek van Namibiaë
German : Republik Namibia
Khoekhoegowab : Namibiab Republiki dib
Otjiherero : Orepublika yaNamibia
Oshiwambo : Orepublika yaNamibia
RuKwangali : Republika zaNamibia
Setswana : Rephaboliki ya Namibia
siLozi : Namibia und Lukuluhile